ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

VỀ ROBO CHỨNG KHOÁN

500+

Trải nghiệm
"Là nhân viên ngân hàng tôi đã đầu tư trên thị trường được 5 năm. Nhưng tôi vẫn không thể mua bán hiệu quả do có quá nhiều tin tức. Từ khi sử dụng ROBOT Chứng khoán tôi đã đầu tư hiệu quả hơn và kiếm được lợi nhuận đều hơn. Đặc biệt khi tôi mua theo ROBOT đầu tư cổ phiếu HSG quanh giá 15. Tôi đã bán ở giá 40 và lợi nhuận 150%""
"Tôi là Giám Đốc Cty công việc hàng ngày của tôi rất bận, tôi không có nhiều thời gian để tìm những cổ phiếu tốt. ROBOT cung cấp cho tôi bộ lọc rất hiệu quả. Tôi có thể lọc được ra những mã cổ phiếu tốt cho điểm mua hàng ngày."
"Tôi đã dọc nhiều sách và tham khảo rất nhiều phương pháp trading. Nhưng tôi thấy ROBOT mang lại hiệu quả rất tốt. Nó giúp tôi kiểm soát cảm xúc và kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường."
"Tôi thường xuyên mua bán mà không có phương pháp và kỷ luật dẫn đến hay fomo và không kiểm soát được cảm xúc lúc nào nên mua lúc nào nên bán. Từ khi sử dụng ROBOT đã đã giúp tôi kỷ luật rất nhiều. Tôi biết được khi nào nên mua cổ phiếu , khi nào nên chờ đợi, khi nào nên bán ra."